Les 3: Rondleiding en installatie van Drupal

Draft (work in progress) -- AWAITING PEER REVIEW
Description: 
In dit hoofdstuk krijg je een rondleiding in de administratieve pagina's van Drupal
Overview: 

Inzicht in de administartieve pagina's

Steps: 

3.1. Inleiding

Eens Drupal succesvol geïnstalleerd dan kunnen we deze beginnen te bewerken. Echter is Drupal een kluwen van allerlei zaken, dat het beter is om eerst van dichbij te bekijken wat er allemaal moet en kan aangepast worden. Interessant is tevens het ABC-woordenboek van Drupal, te vinden onder: http://www.drupalhandboek.nl/sjabloon.

Om de zaken wat beter te ordenen, wordt in Drupal 7-versie gewerkt met een horizontale navigatiebalk. Deze balk moet het mogelijk maken sneller en makkelijker doorheen de diverse mogelijkheden te gaan dan voorheen.

Drupal onderscheidt zich ondermeer van Joomla doordat gewerkt wordt met één geheel voor zowel de bezoekerszijde als de administratieve zijde. Gelukkig kan er wel een andere template geïnstalleerd worden zodat je alsnog het onderscheid kunt zien.

3.2. Inloggen

Als voorbeeld hiervan, zie je in bovenstaande afbeelding dat je reeds op het administratief gedeelte zit. Druk op uitloggen en dan bekom je het startscherm. Vergelijk nu even de bezoekerszijde met de administratieve zijde. Behalve de horizontale navigatiebalk, zul je het op het eerste oog heel moeilijk hebben om hierin een verschil te zien.

3.3. Beheerderstools

De beheerderstool werd ingedeeld in 3 werkbalken: zwart, grijs en blauw. De zwarte werkbalk kan vergeleken worden met de menubalken die we kennen uit verschillende sofwareprogramma’s. Achter deze programma’s kunnen opdrachten of functionaliteiten uitgevoerd worden.

In de grijze werkbalk kunnen snelkoppelingen gemaakt worden. Dit zijn Drupal-mogelijkheden, die je heel vaak gebruikt, die er zelf kunnen aan toegevoegd worden. In de blauwe werkbalk kun je je eigen account bewerken of uitloggen. Mijn account geeft een overzicht van je huidige gebruikersgegevens en deze kun je bewerken. Uitloggen schakelt om tussen bezoekers- en administratieve zijde
De grijze werkbalk kun je laten verdwijnen door rechtboven op het zwart driehoekje te drukken.

3.4. Mijn Account

Bij de Mijn Account-functie heb je 3 mogelijkheden:
• Weergeven
• Bewerken
• Snelkoppelingen

3.5. Zwarte werkbalk

De zwarte werkbalk kan vergeleken worden met de menubalken die we kennen uit verschillende sofwareprogramma’s. Gezien de vele functionaliteiten van de standaard Drupal is dit een wezenlijke verbetering. Achter deze programma’s kunnen opdrachten of functionaliteiten uitgevoerd worden en worden ingedeeld in:

1. Dashboard
2. Inhoud
3. Structuur
4. Uiterlijk
5. Personen
6. Modules
7. Instellingen
8. Rapportages
9. Help

3.6. Admin Menu

Er bestaat tevens de mogelijkheid om op een andere manier de website administratief te beheren. Hierbij wordt gewerkt met uitklappende menu’s via de module admin_menu.